अकाली मोठेपण आलेली 'लिटील डॉटर'

लिटील डॉटरमेमॉयर ऑफ सर्व्हायव्हल इन बर्मा अॅंड वेस्ट’ 
झोया फन, डेमियन लुई
SIMON & SCHUSTER
पृष्ठसंख्या - ३३५

-

जगाचा इतिहास हा अनेक क्रुर, रक्तलांछित घटनांनी भरलेला आहे. एखाद्या वंशाचे समूळ उच्चाटन करणे, दार्फुर जेनोसाईड्स, भारत-पाक फाळणी, बोस्निया-हर्जेगोविनामधला वांशिक हिंसाचार इत्यादी. अशा घट्ना केवळ हातावर मोजण्याइतक्या आहेत असंही नाही, तर अगणित आहेत. आणि त्या अशा आहेत म्हणूनच ’रोज मरे त्याला कोण रडेया न्यायाने चार दिवस हळहळणे, कट्ट्यावर, ग्रुपमध्ये चर्चा रंगवणे याखेरीज त्यांना महत्व सामान्य माणसाकडून दिले जात नाही. अशा घटनांमागे मग अमुक ठमुक दशकातील काळा दिवस/काळ’ असा टॅग लागतो, किंवा त्याचा पॉलिटीकल सायन्सकिंवा जागतिक इतिहासाच्या सिलॅबसमधला वीसेक मार्काचा प्रश्न बनतो. आपल्याला तसं ऑब्जेक्टीव्हली बघायची सवयच लागलेली असते, काय करणार, इलाज नसतो! पण तेच आणि तसंच जेव्हा आपल्या जीवावर बेततं, आपल्या मुळावर उठतं तेव्हा ते तितकसं ऑब्जेक्टीव्ह उरत नाही, तसं उरायला नको असं वाटतं आणि मग त्यादृष्टीने आपले प्रयत्न सुरु होतात. कोपऱ्यावरच्या बंटीला विचारलं, तर त्याला म्यानमार आणि बर्मा हे दोन वेगवेगळे देश आहेत हे वाटण्याचीच शक्यता जिथे जास्त, तिथे तिथल्या करेनलोकांचा स्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या लढ्याचं काय? पण कोपऱ्यावरच्या बंटीला माहीत नसलं, तरी असे लढा नेटाने लढला जातोय हे सत्य बदलत नाही, की त्यापायी एका दिवसात तिथल्या लाखो लोकांचं जग इकडचं तिकडे होतंय हे सत्यही. सुमारे चार दशके स्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या बर्माच्या लोकांची अशीच एक प्रातिनिधिक कहाणी त्या लढ्याचा एक भाग असलेल्या झोया फनच्या शब्दात वाचायला मिळते, तिच्या लिटील डॉटर: मेमॉयर ऑफ सर्व्हायव्हल इन बर्मा अॅंड वेस्टया पुस्तकात! ते वाचताना आपण त्यांच्या जागी असतो, तर आपलं  काय झालं असतं याचा विचार करायला मग तेवढ्या कल्पनाशक्तीची गरज लागत नाहीमा सा ऱ्या

झोया फन ही बर्मातील लोकशाहीकरता चालललेल्या लढ्यातील सक्रीय कार्यकर्ती आहे. ’सफर सायलेंटलीचं बिरुद लागलेले काही लढे असे असतात, ज्याची कुठेही वाच्यता होत नाही, त्यात कोण-किती-कसे मारले गेले याची कानोकान खबर कोणाला लागत नाही. लढणारे लढत राहतात, लढताना मरत राहतातपण, आजच्या सक्रीय राजकारणाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय डिप्लोमसीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय दबावतंत्र आणि सामूहिक बंदी अशा कृतींचा अवलंब करुन एखाद्या राष्ट्राला अन्यायकारक गोष्टी करत राहण्यापासून अटकाव करता येतो, आणि नेमकं हेच झोयाला कळलं. वास्तविक पाहता, नेमकं हेच जगापर्यंत पोहोचू नये याकरता बर्मामधून कोणी जिवंत बाहेर पडूच नये याची चोख तजवीज बर्माच्या हुकूमशाहीने केलेली; पण, झोया निसटली. तिने दशकानुदशके चालललेल्या या लढ्याला, त्यातील अनेकांचे हौतात्म्य यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाचा फोडली आणि बर्माच्या लोकशाहीच्या लढ्याला एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून दिलं. 'आंग  सान स्यू की'च्या गैरहजेरीत कोणीतरी हे करण्याची गरज होती आणि ते काम झोयाने चोख पार पाडलं.

'लिटील डॉटर' हे प्रथमपुरुषी एकवचनी निवेदन करेनलोकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या, बर्मामध्ये मुजोर हुकूमशाहीने चालवलेल्या दडपशाहीचा आणि जुलूम-जबरदस्तीचा लेखाजोखा आहे. यातील 'लिटील डॉटर' म्हणजे खुद्द झोया आहे. झोयाचे वडील बर्माच्या स्वातंत्रलढ्यातील धडाडीचं व्यक्तिमत्व ,तर आईनेही लग्नापूर्वी सैन्यात काम केलेलं. आपल्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीपासून सुरुवात करुन आपल्या गावाचं, बहीण-भावंडांचं-त्यांच्यातल्या जिव्हाळ्याचं , सवंगडयांचं, करेन लोकांच्या दंतकथा, सणवार, विधीश्रद्धास्थानं, चालीरितींचं वर्णन करत ती आपल्याही नकळत आपल्याला म्वेक्लो नदीच्या काठावर वसलेल्या त्या पेर्हेलू गावात घेऊन जाते. अतिप्रिय असलेल्या खेळण्यांच्या खोलीत खूप दिवसांनी पाय टाकावा आणि हरखून हरखून जावं, तसं हे लिहीताना देशापासून कित्येक वर्षं दूर राहावं लागलेल्या झोयाचं झालंय. झाडं, फ़ुलं, पानं, नद्यांवर प्रेम करणारी ही साधीसुधी माणसं, आयुष्याकडून यांच्या अपेक्षा कितीशा असतात? पण, निरागस, निष्पाप, भोळ्या-भाबड्यांचे बळी युद्धात सर्वप्रथम घेतले जातात हे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केलेलं आहेच, या कहाणीतही काही वेगळं घडत नाही. युद्धाची झळ न लागलेली पहिली दहा वर्षं, त्यानंतर घोंघावू लागलेलं युद्धाचं सावट, युद्धाबरोबर अपरिहार्यपणे येणाऱ्या मृत्यू, हत्या या दाहक सत्याचा अनुभव घेताना सुखी , आनंदी, खेळकर, आयुष्याचं कवच एकाएकी खळ्ळकन फुटल्याचं आपल्याला जाणवतं. पण प्रत्येक निवेदनातून ती किती धीराची आहे हेच कळून येतं. जबरदस्त इच्छाशक्तीचं बाळकडू, तो वसाच तिला आईवडीलांकडून गुणसूत्रांतूनच मिळाला असावा. बर्मन डिक्टेटरशिपच्या तर्हेवाईकपणाचे, जुलूम-जबरदस्तीचे, बायका-मुलींवरच्या पाशवी बलात्कारांचे किस्से सांगताना ती कडवट जरुर होते, पण ते वर्णन कुठेही अंगावर येत नाही. कोणाचा कैवार न घेता, कोणाच्याही बाजूचं जास्त स्पष्टीकरण न देता, जे आहे तसंच मांडायचा झोयाचा प्रयत्न दिसतो.

झोयाच्या जडण-घडणीत तिच्या आई-बाबांचं मोठं योगदान आहे. मॉर्टर बॉम्बचे आवाज, शत्रूच्या विमानांची घरघर, भकाभका निघणारा धूर बघून तिथं काय चाल्लंय तरी काय? या झोयाच्या प्रश्नाला ते पलीकडच्या गावात फटाके उडवतायेत बाळा" असं वेळ मारुन नेणारं खोटं खोटं उत्तर देत नाहीत. त्यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीची ढोबळ कल्पना तिला त्याच वेळी यायला लागते. एके ठिकाणी स्थिरस्थावर होतो न होतो, तोच उंतही न देता राहत्या जागेवरून हुसकावून लावणारं बर्मी सैन्य तिला सरतेशेवटी थायलंड-बर्माच्या सीमेवर आसरा घ्यायला लावतं. थायलंडमध्ये जाचक बंधनात, निर्बंधात राहताना जगत राहणं, चालत राहणं हाच एक धर्म होऊन बसतो. स्वप्न डोळ्यासमोर उध्वस्त होताना बघितलेली, भविष्याची खात्री नाही, आप्तांची ख्यालीखुशाली कळत नाही, ते सुखरुप हातीपायी धड परततील याची खात्री नाही, आज आहे तर उद्या असूच याची शाश्वती नाही अशा परिस्थितीतून सुटायचं कसं हा मार्ग शोधताना झोयानो अजूनही अाशेचा हात सोडलेला नाही हे कळतं. असं असतानाही थायलंडमधलं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरचं ऐषोआरामाचं आयुष्य आणि पुढचं उभं आयुष्य आपल्या बाबांसारखं बर्माच्या लोकशाहीच्या लढ्याकरता, करेन लोकांकरता वेचणं हे दोन पर्याय समोर उभे ठाकलेले असताना ती नि:संदीग्धपणे दुसरया पर्यायाची निवड करते तेव्हा स्तिमित व्हायला होतं.

असं का होतंय? आपल्याबरोबरच का? हे प्रत्येक पापभीरु माणसाला, शोषित, पीडीत माणसाला पडणारे प्रश्न. हे आणि आपल्याच मायभूमीत निर्वासितासारखं जगण्याची वेळ का यावी? असे अनेक प्रश्न झोयाला पडतात, कालांतराने तिने त्याची उत्तरंही मिळवलेली दिसतात. घेरुन आलेली भीती, दडपण यातून तगून राहण्याची या माणसांची ताकद पाहिली की दिपून जायला होतं. प्रत्येक हल्ल्यात अजि म्या काळ पाहिलाची प्रचिती, औषधाअभावी जिवाभावाच्या मैत्रिणीचा झालेला मृत्यू, त्याने ढवळून निघालेलं तिचं भावविश्व, मृतांमध्ये आपलं नातेवाईक नाहीयेत पाहुन वाटल्यावर होणारा आनंद, त्यानंतर लगेचच आप्पलपोट्यासारखं वाटून येणारी अपराधीपणाची भावना, याचं वर्णन केवळ निरलस वृत्तीने लिहीलेलं आहे. त्यात कोणताही आव नाही. खूप लहानपणी लंडनला जाऊन शिक्षण घेण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या झोयाला शेवटी तिथेच शिकायला मिळतं. कदाचित नियतीच्या मनात तेच असावं; कारण ब्रिटनमध्येच बर्मा कॅंपेनची धडाक्यात सुरुवात होते.तिथूनच झोयाला 'बीबीसी'वरच्या कार्यक्रमात बोलायची संधी मिळते आणि बघता बघता झोया बर्माच्या लढ्याचा आंतरराष्ट्रीय आवाज होऊन बसते. नुसती हळहळ कामाची नाही, तर काहीतरी ठोस कृती करणे आवश्यक आहे हे कळल्याने झोया जाहीर सभांमध्ये बोलून यू.एन आणि इतर मानवतावादी संघटनांवर दबाव आणायचं काम करते. या सर्वांमध्ये बर्मा सरकारचा रोष ओढवून घेतल्याने तिच्यावर आणि तिच्या बाबांवर मारेकरी घातले जातात, पण ती केवळ नशिबाने बचावते. पण अशाच एका हल्लात तिचे बाबा मात्र वाचत नाहीत.

रेफ्युजीपणाचे सल, शरीर एका ठिकाणी तर मन तिथे मायदेशात अशी ओढगस्त अवस्था आपण अनेक कथांमधून वाचून अनुभवलेली आहे. आपल्याला मायदेशातून हुसकावून लावलेल्यांबद्दल मनात कधीही न भरून येणारा कडवटपणा असेल तर त्यात आश्चर्य काहीच नाही. पण, वैयक्तिक कडवटपणा आणि सामूहिक कडवटपणा यात फरक आहे. ही कडवटपणाची भावना सार्वत्रिक व्हावी यााठी झोया निदर्शने करते आहे, सभांमध्ये पोटतिडीकीने बोलते आहे. निराधार, आपत्दग्रस्त लोकांचा तारणहार असलेल्या यू. एन. बद्दल मात्र झोया तक्रार करते. यू.एन बर्मामध्ये वेगवेगळे पुनर्वसनाचे कार्यक्रम राबवते आहे, बर्माच्या करेन लोकांना वेगवेगळ्या देशात नेऊन सोडते आहे, पण मूळ प्रश्नाला बगल देऊनच. लाखो लोकांच्या स्वप्नांची धुळवड दररोज खेळणाऱ्या, त्यांचे आयुष्य दुरापास्त करुन टाकणाऱ्या बर्माच्या हुकूमशाहीची मनमानी, लोशाहीची आवश्यकता ह्या मूळ प्रश्नालाच यू. एन. हात घालताना दिसत नाही. तिला दुसऱ्या कोणत्याही परक्या देशात नाही, तर आपल्या मायदेशातच परत जायचंय आणि त्यासाठी तिला जगभरातून जे कोणी मदत करु इच्छितात त्यांची मदत हवी आहे. झोयाला मायदेशी परतायचंय, आणि त्यासाठीच तिचा व इतर अनेकांचा लढा चालू आहे.

स्वातंत्र्य कोणी कोणाला बहाल करत नसतं, ते आपलं आपणच मिळवायचं असतं. त्यासाठी अनेक लढे लढले गेलेलढणारे मरतील कदाचित, मारलेही जातील; पण त्यांची स्वप्नं कधीही मरत नाहीत. एखाद्या व्यक्तीचा ज्यावर नितांत विश्वास आहे ती मूल्यं त्या व्यक्तीच्या मरणानंतर नाहीशी होत नाहीत, काळाच्या पडद्याआड जात नाहीत. ती मूल्यं जिवंत आहेत, त्यांच्यावर गाढ विश्वास आहे म्हणूनच झोया, तिचं कुटुंबिय, तिच्यासारखे अनेक करेन नागरीक जीवाची पर्वा न करता लढत आहेत. का? तर बर्माला स्वतंत्र झालेला पाहणं हे त्यांचं स्वप्नं आहे म्हणून, आणि त्याआधी अनेकांचंही तेच स्वप्नं होतं म्हणून. आपली कैफियत जगापर्यंत पोहोचवल्यावाय आणि मदतीचा हातभार लागल्यावाय हे स्वप्नं प्रत्यक्षात येणं शक्य नाही हे कळल्यानेच झोयाने या पुस्तकाचा डाव मांडल्यासारखा वाटतो.


--

अनुवाद:
ब्रह्मकन्या
झोया फन, डेमियन ल्युई
अनुवाद: श्रद्धा भोवड
प्रकाशक: मेहता पब्लिशिंग हाऊस

'एय्या'

00:00 >> 00:17

एलीला वाटतं, की

अनोळखी शहरामध्ये अनोळखी नावाच्या जागेत आपल्या शरीराची वळणं माहित नसलेल्या गादीवर बिनवासाच्या उशीच्या सोबतीने जाग येण्यात काय विलक्षण सुख आहे.

आपल्या एकटेपणाची क्रूर आठवण करून देणारा सिंगल बेड नाही इथे.  झोपेत तिरकं घड्याळासारखं गोल गोल फिरता येतंय इतका मोठा बेड आहे.


00:18 >> 00:30

एली इथे आलीये कारण तिला एका संपूर्ण वेगळ्या जगात जायचं आहे आणि एक संपूर्ण वेगळी व्यक्ती बनायचं आहे.

ती तिच्या कल्पनेत बरीच काय काय असते तशी .ती तिला जशी व्हावीशी वाटते तशी

हो, तिला तसं बनता येतं, पण त्यासाठी धीर एकवटावा लागतो, मन मुर्दाड करावं लागतं, पोटाच्या आतआतून कुठून कुठून काहीतरी तुटल्याचे,फुटल्याचे अावाज ऐकू आले तर त्याकडे दुर्लक्ष करावं लागतं

तिची काळजी करणारी माणसं भोवताली असली की तिला असा माज करता येत नाही.

  
00:31 >> 00:42

नव्या शहरातली नवी सकाळ, लोकांची अनोळखी भाषेतली लगबग, बाजारातल्या स्टॉलची  वाऱ्यात फडफडत असलेली ताडपत्री..

हे पाहत असताना अचानक तापलेल्या गच्चीवर गरम झळांमध्ये फडफडत असलेल्या शर्टाची आठवण मनातून उसळी मारून वर का येते?

एलीला वाटतं, कुठेही जा, काहीही करा, आपल्याला जे पाहायचं तेच पाहतो का आपण?

कशाचा कशाला संबंध नसतो.

की असतो?

त्या तापलेल्या गच्चीवर आपण काय करत होतो? त्याचं काय? पॅरापेटला टेकून रडत होतो बहुतेक कळवळून.

अाता आठवताना मूर्खासारखं वाटतं खूप. पण तसं घडलं खरं. काय करणार.

का रडत होतो? कारण नाही आठवत.

तिला एकदम पिक्चरमधल्या हातात क्लू असलेल्या पण स्मरणशक्ती हरवलेल्या हिरॉइनसारखं वाटतं.

हे आणि असं बरंच काही अवघ्या काही सेकंदांमध्ये घडून गेलेलं असतं, पण असं आयुष्यभरासाठी आठवणीत कायमचं रुतून बसलेलं..

एलीला एकदम होपलेस वाटतं..

कोरीयन मीडीयामध्ये बातमीचा विषय असलेला व्यक्ती सोडून इतर व्यक्तींचे चेहरे ब्लर केले जातात. एलीच्या आठवणींमध्ये ही सेन्सॉरशिप नसते, त्यामध्ये सोयीनुसार चेहरे धूसर करण्याची आणि कालांतराने विसरण्याची  मुभा  नसते. जे आहे ते सर्व काही सर्वच्या सर्व डीटेलसह जिवंत लसलसत राहतं..

एलीचा श्वास कोंडतो, तिला धाप लागते.

मग ती सवयीने एक दीर्घ श्वास घेते. मग मोजायला लागते.

एक मेंढी,

दोन मेंढ्या..

  
00:43 >> 1:00

विसरायचंय, विसरायचंय..पण कसं?

एकदा एका झुरळावर झाडू उगारताना त्या झुरळाने हात जोडल्यासारख्या अॅंटेना जोडल्या होत्या हे देखील आठवतं तिला.

हेलो मिस, टाइम काय झालाय?”

ती आवाजाच्या दिशेने पाहते. एक माणूस तिला काहीतरी विचारतोय.

हनुवटी थोडी निमुळती असती, डोळे जरा बारीक असते तर तंतोतंत तोच.

ओळखीच्या चेहऱ्यांना विसरायला दुऱ्या शहरात येऊन हे असं अनोळखी चेहऱ्यामध्ये ओळखीचे चेहरे शोधत हिंडणं

अं?”

टाइम काय झाला सांगणार का?”

आयॅम सॉरी, माझं घड्याळ बंद आहे.

ती उठून उलट्या दिशेने चालायला लागते.

पुढे जाऊन ती घड्याळ कानाला लावून पाहते. त्यात तिच्या भ्याडपणाची आणि हट्टीपणाची अाठवण करून देणारी नकोशी सेकंदं टकटकत राहतात.


 1:01 >> 01:12

नेहमी आपल्या डोळ्यासमोर 180अंशात पसरलेला समुद्र असा आडवा पडून ९० अंशात पाहताना मितीची, आहे-नाहीची सगळी गणितं डोक्यात उलटीपालटी होतात. आपली रळ नजर समुद्राला 90 अंशात छेद देऊन जाते तेव्हा या वाळूच्या, आपल्या अंगाखालीही अथांग पसरलेल्या समुद्राची नकोशी अस्वस्थ करणारी जाणीव होते.

हेलो मिस, तुम्ही असं इथं झोपणं धोक्याचं आहे. लवकरच भरती सुरू होईल

पुन्हा तोच. आवाज न विसरण्याचाही शाप आहे एलीला.

ती पडल्या पडल्या त्याच्याकडे आणि मग मान कलती करून किनाऱ्यावर नजर फिरवते. पूर्ण समुद्रकिनाऱ्यावर त्यांच्याशिवाय कोणीच नाही.

तो तिला वर्म्स आय व्ह्यू मधून दिसतो. त्याने कानाला कॉर्ड्स लावलेत. कोणतं गाणं ऐकतोय तो? कोणतं गाणं ऐकताना तो माझा विचार करतोय?

दुसऱ्याच्या विचारात अापण असण्याची कल्पना तिला अचानक नकोशी वाटते.

टाइम काय झाला सांगणार का?”

आयॅम सॉरी, माझं घड्याळ बंद आहे.

ती त्याच्याकडे निरखून पाहते. त्याला सेक्समध्ये इंटरेस्ट आहे काय?

आता आमच्यात सेक्स झालाच तर काय? आपण कोणती अंडरपॅंट घातलिये? की अाळसाने घातलीच नाहीये?

एलीला वाटतं की, आपल्याला ठाऊक नसतं त्यापेक्षा जे नेमकं ठाऊक असतं त्याचीच भीती जास्त वाटते.

किती वेळ झाला आपण असे ऊन्हात पडलोय?

हे असं रवाळ ऊन अापल्या अंगावरून चटके देत ओघळत असतं तेव्हा आपण जगात एकटे एकटेच आहोत असं का वाटत राहतं?

एकटेपणात वेळ असा संथ, कासवाच्या गतीने का सरतो?

याला माहित असेल का?

हनुवटी थोडीssशी, अगदी थोडीशी निमुळती असती आणि डोळे जरा बारीक असते तर..

तर काय?

तर काss?

मूर्ख कुठली.

ती उठून बसते तोवर तो निघून गेलाय.

तो तिथे खरंच होता की आपल्याला भास झाला?

तिने पडल्या पडल्याच वाळूत काहीतरी काढलंय.

ती पाहते तर, वाळूत तिच्याही नकळत चितारला गेलेला चेहरा पण अोळखीचाच आहे.

अनोळखी लोकांच्या शहरात येऊन, अनोळखी रस्त्यांवर चालतानाही ओळखीच्या लोकांपासून सुटका नाहीच शेवटी तर..

ती सुस्कारते.


 1:13 >> 1:41

वास्तवाला टाळता येईल, काही झालंच नाही असं भासवता येईल पण वास्तवाला टाळण्याचे परीणाम कसे टाळता येतील. त्यांच्यापासून सुटका नाहीच

व्हर्जिनिया लिओनर्डला म्हणते, की मान ताठ, छाती पुढे करून आयुष्याच्या डोळ्यात डोळे घालून जगता आलं पाहिजे. मगच ते कसंय ते कळेल. ते आहे तसं आपलं करून घेता आलं पाहिजे.. आणि ते कसं करायचं हे एकदा का कळलं की त्याला असं निर्ममपणे बाजूला ठेवून त्याकडे पाहता आलं पाहिजे.

कसं जमायचं? कोणीतरी आपल्यासोबत चालत चालत आपल्याला घनदाट जंगलाच्या मध्यभागी आणून पसार व्हावं आणि आपलं आपणंच रस्ता शोधून बाहेर यावं अशी अपेक्षा बाळगावी तसलंच काहीतरी. व्हर्जिनिया, बाय, काहीतरी जमेल असं सांग गं..

एली  मान हलवत केसांमध्ये अडकलेली, गालाला लागलेली, ड्रेसला लागलेली वाळू झटकत चालतेय. आपल्याला चिकटलेले असे अनेक संदर्भ देखील असे अंगावेगळे करता आले असते तर?

एका माणसाने म्हणे वाळूचे हजार दाणे एकत्र केले होते आणि तपश्चर्येने त्याचे तांदूळ करून दाखवले होते.

एली अंगाला लागलेल्या वाळूचे काही कण कागदाच्या पुडीत बांधून घेते.

अरे, तो घड्याळवाला मनुष्यच पुन्हा..तिसऱ्यांदा समोर येतोय. चला..म्हणजे तो माझा भास नव्हता.

आणि यात योगायोग तर नक्कीच नाही.

आता आपणच वेळ विचारावी का, मघाशी किती वाजले होते म्हणून?

तिला हसू येतं. एकच क्षण.

पुढच्याच क्षणी ती ताठ होते.

नाही, नकोच. अनोळखी लोकांना अोळखीचं करून घेणं..It leads to disappointment. It ALWAYS leads to disappointment.

आणि,

ती वळून उलट्या दिशेने चालायला लागते.त्याचवेळी त्यानेही केलेला अबाउट टर्न तिला दिसला नाही का?

दिसला असता तर ही गोष्ट आहे त्यापेक्षा वेगळी असती का?

एखादी गोष्ट नाही मिळतेय म्हटल्यावर ती मिळवण्यासाठी, होणार नव्हतं ते खरं करून दाखवण्यासाठी जीवाच्या आकांताने धडपड करतो ना आपण? एलीने केली असती का?

त्याच्या पर्स्पेक्टिव्हमधून गोष्ट नेमकी कशी होती?

दोनदा स्वत:हून तिच्याकडे गेलेला तो तिसऱ्या वेळी पाठ दाखवून का चालता झाला?

तो ही तिच्यामध्ये कोणालातरी शोधत होता का?एक प्रश्न आपल्या पोटा किती प्रश्नांना वाढवत असतो,नाही का?

पण तरीही, त्याच्यापुढे प्रश्नचिन्ह डकवायची सवय काही जात नाही.याची उत्तरं काहीही असली तरी -

ती एय्याम्हणजे तिचीगोष्ट होती. सो...--

'कामिनो डायरीज' मधील याआधीची पानं -  व्हामोसआल्मा

उत्तररात्र-५

(मुंबईच्या झगमगत्या भागातलं एक रेस्टॉरंट)
(ती दोघं बाहेर पडतात. तिच्या चेहऱ्यावर हरवल्यासारखे भाव आहेत आणि तो तिच्याकडे काळजीने पाहतो आहे. ती चावीवरचं बटण दाबते आणि कुठेतरी जवळच गाडीचं बीssप ऐकू येतं. ती जाऊन गाडीचं हॅंडल फिरवते, पण गाडीचं दार जाम उघडत नाही. ती जोर लावून पुन्हा एकदा हॅंडल पिरगाळते)

- ए..

(ती अजून दाराशीच झटते आहे)

- शिट्..या दाराला काय धाड भरलिये आता. (ती जोराने हॅंडल खडखडवते आणि मग सॉलिड वैतागून दाराला लाथ घालते)

- अगं.. काय करतेयेस??

- दीस डोअर वोsण्ट फs कींss ग ओपनsss.. (हाताने हॅंडलचा खडखडाट चालूच)

- अगं. ही आपली कार नाहिये. आपली कार बघ ही बाजूचीये.

(ती गप्पकन थांबते. एकदा त्याच्याकडे पाहते, एकदा बाजूच्या गाडीकडे पाहते आणि सुस्कारते)

- काय झालंय तुला?

- व्हॉट डू यू मीन?

- कोण होता तो?

- कोण?

- मी पाहिलं तुला त्याच्याशी बोलताना. माझी ओळख का नाही करून दिलीस?

- ….

- मी बिल पे करेपर्यंत निघाली देखील होतीस

(ती दार उघडून आत बसते, तोही तिच्या पाठोपाठ गाडीत जाऊन बसतो)

- ए..सांग ना कोण होता तो?

(तिने बॅकरेस्टला टेकून डोळे मिटून घेतलेत)

- माझ्या आधीच्या कंपनीत काम करायचा.

- आणि..??

- सोड यार.. आपण घरी जाऊ या

(ती गाडी सुरू करते, तो वाकून इग्निशन बंद करतो आणि चावी काढून घेतो)

- वेल..?

- बिलिव्ह मी, अॉफ अॉल द पीपल, तुला हे ऐकायला आवडणार नाही.

- का? का? का?

- लीव्ह इट प्लीज.

- अक्कल आहे मला. थोडीफार कल्पना करू शकतो मी.

- असं? काय कल्पना केलीस तू?

- त्याला आवडत असशील तू.

(ती डोळे उघडून त्याच्याकडे एकवार पाहते आणि थेट त्याच्या डोळ्यांत बघून बोलते)

- कंपलीट अपोझिट. मला प्रचंड आवडायचा तो.

(त्याचा चेहरा खर्रकन उतरतो)

- टोल्ड यू.

- नो.. आय अॅम फाइन. गो अहेड.

- आर यू शुअर?

- शट अप. सांगतेस का आता.

- नव्याने लागले कंपनीत तेव्हा ओरिएंटेशनला माझ्यासोबत होता. मला तर तो त्याला भेटले त्या पहिल्या दिवसापासूनच आवडलेला. त्यानंतर मी बरेच कल्पोकल्पित सीनारीयो तयार करुन त्याला आपणाहून भेटले, त्याच्याशी बोलले. मग त्यानेही स्वत:हून बोलायला सुरुवात केली.

- दॅट्स सो अनलाइक यू. तू स्वत:हून कोणाशीच बोलत नाहीस.

- आय नो.

- इतका चांगला होता का तो?

- अरे, साधा होता रे एकदम. एकदम मस्त.

(तिच्या प्रत्येक कॉंप्लीमेंटनिशी त्याचा चेहरा बदलत चाललाय याकडे तिचं लक्ष नाहीये)

- तेव्हा माझी के
सांचा क्रू कट असणारे, फॉर्मल्स घालणारे पुरुष आवडण्याची फेज सुरू होती. तो एकदम शाय आणि मी आडमुठी. कोणी शेवटपर्यंत मुद्द्याचं काही बोललंच नाही. सकाळी ब्रेकफास्टला बोलणं व्हायचं तितकंच आणि त्यानंतर दिवसभरात समोरासमोर आलो तर. आमचा प्रोडक्शन एरीया आणि कॅफेला जोडणारा एक चिंचोळा कॉरिडॉर होता, तिथेच भेटायचो आणि बोलायचो बहुधा. आमच्यामुळे माझे मित्र त्या कॉरिडॉरला ‘व्हिस्परिंग कॉरिडॉर’ म्हणायचे.

- हा! (तो कुचकटासारखा म्हणतो) तो तर हॉरर मूव्ही होता. तुमची लव्हस्टोरी हॉरर स्टोरी झाली का मग?

(ती रिकाम्या नजरेने त्याच्याकडे बघते आणि तो वरमतो)

- सॉरी! प्लीज कंटिन्यू!

- माझ्या मित्रांची लाख इच्छा होती मध्यस्त म्हणून मध्ये पडण्याची, पण माझ्या धाकाने कोणी काहीच केलं नाही. मला माझ्या खाजगी आयुष्यात कोणीच लुडबुड केलेली चालायची नाही..हो, तेव्हाही नाही चालायची. त्यामुळे कोणीच काहीच केलं नाही. आम्ही तसंच, तितकंच बोलत राहिलो. त्याहून जास्त काही करण्याचे ना मी प्रयत्न केले, ना त्याने.

- हम्म

- मग मला मुंबईतला हा जॉब मिळाला. मनासारखा. मी खूप वर्षांपासून वाट पाहात होते असा. पण निघायची वेळ आली तशी मात्र पाय निघेना.

- ...

- मला त्याचा निरोप घ्यायचा होता, झालंच तर तो किती छान मनुष्य आहे हे त्याला सांगायचं होतं, पुढे कधीतरी भेटायच्या, बोलायच्या शक्यता तयार करायच्या होत्या. पण, कशाच्या जोरावर? तसं बघायला गेलं तर आमच्यात काहीही नव्हतं, पण त्याचवेळी खूप काही होतं. तुला माहितिये? मी टेकपार्कच्या बसने यायचे-जायचे. ट्रॅफिकने माझं डोकं जाम फिरलेलं असायचं. पण एकदा का ते ट्रॅफिकवालं एक्स्टेंशन अोलांडलं की टेकपार्क दिसायला लागायचं आणि त्या टेकपार्कमध्ये हा असणार आहे या विचारानेच माझी अॅंक्झायटी गायब व्हायची. विचार कर, मला बरं वाटायला लावण्याइतपत ते लोभस होतं. त्यामुळेच मला वाटतं मी घाबरले. मला त्यावेळी माझ्यात आणि त्या संधीच्या मध्ये कोणी आलेलं नको होतं.

- ए प्लीज.. प्लीज टेल मी, तू जाते आहेस इतकं तरी सांगीतलंस ना?

(ती आतापर्यंत मख्खपणे बोलतेय पण आता तिचे डोळे तिला दगा देतायेत. तो गाडीतून बाहेर पडतो आणि बाजूच्या टपरीवरून २ कप चहा आणतो. तोपर्यंत तिचं रडून झालंय आणि शेवटचं सूं सूं सुरू आहे)

- घे.

(ती चहाचा कप घेते)

- टू आन्सर युअर क्वेश्चन, मी जाते आहे कायमची हे पण नाही सांगीतलं त्याला. मी राजीनामा दिलाय हे त्याला कळायची सुतराम शक्यता नव्हती. तसं पाहायला गेलं तर फोन, इंटरनेटने जग किती जवळ आलंय. संपर्क ठेवता आला असता.. पण, मी मुंबईला येऊन फोन नंबर बदलला, ईमेल आयडी सुद्धा बदलला आणि त्याच्या-माझ्यामधला शेवटचा दोरही कापून टाकला. खूप खूप हलकटपणे वागले मी.

- का एक्झॅक्टली?

- नाही माहित. ठाम उत्तरं मिळण्याची, नव्या शक्यतांनी पाय अडकून पडण्याची भीती वाटली बहुतेक. तेव्हा माझी तयारी नसावी.

- आय सी.

- पण, आज त्याला इतकं खूष पाहून पोटात तुटलं माझ्या. खूप दुखलं आत कुठेतरी. आय नो, मला असं वाटायला नकोय, असं वाटणं चूक आहे. मला तो खरंच आवडत असेल तर त्याच्या खूष असण्याने मला आनंद व्हायला हवा. पण, मला वाटलेलं की त्याने मला खूप मिस केलं असेल, मला शोधण्यासाठी जंग जंग पछाडलं असेल. आणि आज शेवटी एकमेकांसमोर आल्यावर तो मला जाब विचारेल, ताडताड बोलेल.. मला शिव्या घालेल..पण, तो काहीही न झाल्यासारखाच बोलला. फक्त २ मिनीटं.

(तिला पुन्हा रडण्याचा उमाळा येतो. पण यावेळी तो बाहेर जात नाही. तिचा हात हातात धरुन बसून राहतो)

- माझ्या एका फुलपाखरी वर्षाची २ मिनीटांत वासलात लागली. त्याला काही फरक पडलाच नाही मेबी. मेबी आमच्याच खरंच काही नव्हतं. माझ्या कल्पनेचे खेळ सगळे. व्हॉट द फक आय एक्स्पेक्टेड? शिट्.. दिस इझ सो सिक!

- एss यार..

- मला त्याच्यासोबत लग्न करायचं होतं, संसार थाटायचा होता असंही नव्हे अरे, पण, होय-नाहीचे उत्तर माहित नसलेल्या प्रश्नाचं उत्तर इतकं मुस्काटात बसल्यासारखं मिळेल याचीही मनाची तयारी नव्हती.

- चलो यार, कोई नही. आपण त्याचं घर उन्हात बांधू.

(ती हसत चुकचुकते)

- चलो, अब अपने बिगर-ऊनवाले घर चलते है.

- जरुर! पर, गाडी हम चलाएंगे.

(तो ड्राइव्ह करतोय, तिला डुलकी लागलिये आणि तो मनाशीच विचार करतोय)

"न बोललेल्या गोष्टींमध्येच कितीतरी गर्भितार्थ लपलेले असतात हे तूच मला शिकवलंस, मग ही शक्यता तुझ्या डोक्यातून कशी निसटली? त्याला फरक पडला असं नाही अगं. कदाचित त्याला नको तितका फरक पडला असेल."

कारण,

रेस्टॉरंटमध्ये तिची पाठ वळल्यावर बेदरकारपणे हसणाऱ्या त्याचा विद्ध झालेला चेहरा त्याने स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिला होता.

"सांगावं का तिला? की नको, असंच तडफडत ठेवावं?"

"सांगूनच टाकावं? पण त्यानंतर व्हॉट इफ शी लव्ह्ज मी लेस? मी तिच्या आयुष्यातून बाहेर गेलो तर??

"व्हॉट आर यू सेईंग मॅन?"

"शी विल बी हॅप्पी अगेन. नो, शी 'इझ 'हॅप्पी विथ मी.. पण ती त्याला विसरलेली नाही आणि कधीच विसरणार नाही. ती माझ्यासोबत का आहे मग? माझ्यामध्येही तिला तोच दिसतो का?"

"शिट यार, यू आर सिक्. सिक् सिक् सिक्."


(मग तो स्वत:चीच निर्भत्सना करत असताना, त्याच्या इनसिक्युरिटिजच्या दलदलीत, स्वत:विषयीच्या अविश्वासाच्या गचपणात रुतत चाललेला असताना त्याच्या स्वत:च्या कस्टममेड नरकात बाहेरची रात्र आणखीनच काळीकुट्ट होत जाते.)

--

याआधीचे: उत्तररात्र-१ उत्तररात्र-२उत्तररात्र-३ | उत्तररात्र-४

मिकन् आणि पायपर

मिकनला जाग आली.

जाग आल्याआल्या त्याला पहिले काय दिसलं असेल तर त्याचे पाय आणि समोरच्या सीटची काळी पाठ. मिकनने बाहेर पाहिलं तर बाहेरची ऊन्हं त्याला टाटा करत उतरणीला लागली होती, कावळ्यांची शाळा सुटली होती आणि बाहेर जिथे नजर जाईल तिथे झाडंच झाडं होती.
मिकन् मामाच्या, आजीच्या, त्याच्या आईच्या गावी चालला होता.

त्या बसमधल्या सीट इतक्या मोठ्या होत्या की पाय पसरून बसूनही मिकनचे पाय त्याच्या सीटच्या कडेपर्यंतच येत होते. सीटच इतकी मोठी आहे की आपणच इतके छोटे आहोत की सीट मोठी वाटते आहे? हो, असंच असावं, मिकनने मान डोलावली. झोपून उठल्यानंतर मिकनला असे छान विचार करता येत असत. मिकनने वाकून बाजूच्या सीटवर आईकडे पाहिलं. आई अजूनही त्याच्याकडे पाठ करून तिच्या बाजूला बसलेल्या मामाशी बोलत होती. मिकनशी बोलते तशीच - डोळे मोठ्ठे करून, हातवारे करत. दुपारपासून तिने मिकनकडे पाहिलं सुद्धा नव्हतं. मिकनच्या गळ्यात दुखलं एकदम. ही इतकी काय बोलतेय? मिकनने बाजूच्या सीटवर तोंड उघडं टाकून बेशुद्ध पडलेल्या बाबाकडे पाहिलं. एकदा त्याच्या उघड्या तोंडात कृष्णासारखं विश्वरूप दिस्तं का हे पाहायला मिकन त्याच्या तोंडावर वाकवाकून पाहात होता आणि तेवढ्यात बाबाला जाग आली होती. बाबाची असली भीतीने बोबडी वळली होती की बस रे बस! आईची सॉलिड बोलणी खाल्ली होती मिकनने.

किती झोपतो हा? मिकनने मान हलवत च्यक् केलं. मिकनने बाबाच्या शर्टची बाही ओढून पाहिली, पण बाबा ढिम्म हलला नाही. मिकनने सीटच्या बाजूला असलेली हॅंडल धरली आणि धडपडत सीटवर उभा राहिला. बस खूप हलत होती आणि मिकन् सीटवर उभ्या उभ्या हेलकावे खात होता. मिकनला एकदम सिंदबाद असल्यासारखं वाटलं. प्रत्येक बेटावर सिंदबादला खजिन्यासोबत ताजी फळं आणि गोड पाणी मिळायचं तेव्हा मिकनला त्याचंच पोट भरल्यासारखं वाटायचं. मिकन् आता सिंदबादसारखा डोलणाऱ्या लाटांवर सफर करत बेटाच्या दिशेने चालला होता. आईने मध्येच मान वळवून डोलकाठीसारख्या डोलणाऱ्या मिकनकडे एकवार पाहिलं आणि बॅगेतून एक सफरचंद काढून मिकनसमोर धरलं.

"घ्या सिंदबादराव, ताजी फळं खा आणि या बाटलीतलं गोड पाणी प्या."

एकदम खुषीत सफरचंद खाताना मिकनला वाटलं की, आईला सगळ्ळंच्या सगळं कसं कळतं?

--

मिकनला जाग आली.

त्याला कशानेतरी जाग आली होती खरी पण कशाने ते काही कळेना. त्याच्या डोक्यावर कौलांचं छप्पर होतं आणि त्यात एक काच बसवली होती. त्या काचेतून येणारं लख्ख ऊन मिकनच्या तोंडावर आलं होतं आणि त्यानेच मिकनला जाग आली होती.

कौलात काच का बसवली?
झोपून उठल्यानंतर मिकनच्या डोक्यात आलेला पहिला विचार.
आणि आपण कुठे आहोत? हा दुसरा.

मग त्याला सगळं आठवलं. तो गावी होता. कालच तो, आई, बाबा आणि मामा गावाला येऊन पोहोचले होते.

मिकन् आईला शोधत बाहेर आला तेव्हा आई चटईवर आजीशी बोलत बसली होती. मिकन् तिच्या मांडीवर जाऊन बसला पण तिला मिकन् तिथे असल्याचं कळलं असं काही मिकनला वाटलं नाही. त्याने मान वर करून तिच्याकडे पाहिलं पण ती गप्पांमध्ये गुंगली होती. मिकन् तिच्या मांडीवरून उठला आणि हळूहळू चालत बाहेर आला. बाहेर बाबा आणि मामा खुर्च्या टाकून चहा पीत बसले होते.

"ह्हे मिकन्, माय बॉय!"

त्याच्या मामाने गडगडाट करत त्याला हाक दिली.

"एक मिनीट थांब, तुझ्यासाठी काहीतरी आणलंय मी."

काय? गिफ्ट? खेळणी? पुस्तकं? काय असेल. मिकनची दु:खी चर्या पालटली आणि दु:खाची जागा उत्सुकतेने घेतली.

मामाने त्याच्यासमोर छान छान कागदांमध्ये गुंडाळलेल्या वस्तूंचा ढीग आणून ओतला. पुस्तकं, लेगो, बॅटरीवर चालणारं, सात गिरक्या घेऊन खाली उतरणारं हेलिकॉप्टर, रिमोटवर पुढे-मागे होणारी मोटार. मिकनd एकदम हरखला. त्याला त्याचा मामा एकदम जास्तच आवडायला लागला.

मग मामा एकदम लाडात येऊन म्हणाला,

"मिकन्, एक सांग, तुला सर्वात जास्त कोण आवडतं? आई, बाबा, आजी की मी?"

मिकन् खेळण्यांचं निरीक्षण करण्यात गढला होता. त्याने मान वर न करताच उत्तर दिलं.

"आई"

"ओके, फेअर इनफ. मग मला सांग, सर्वात जास्त कोण आवडतं? बाबा, आजी की मी?"

मिकनकडून प्रतिक्षिप्त क्रियेसारखं उत्तर आलं.

"आई"

"अरे? पण, मी तुला आईबद्दल नाही विचारलं मिकन्. बाबा, आजी की मी?"

"आई"

मग बाबाच म्हणाला,

"कशाला रक्त आटवतो आहेस मीना? १०० टक्के आई पार्टी आहे ती. काहीही करा, ती नाही बदलायची. आता बघ हां, मी विचारतो.  मिक्या, तुला कोण आवडतं, मी की आई??"

"आई"

"पाहिलंस???"

"ह्होss कळलं."

---


"मिकन् बाहेर ये. बघ, तुला कोण भेटायला आलंय."

मिकनला आईची हाक ऐकू आली, पण, मामाने दिलेलं छान गुळगुळीत पानांचं पुस्तक हातातून सोडवत नव्हतं.

एरव्ही घरात तो, आई आणि बाबाच असण्याची सवय असलेल्या मिकनला इतक्या साऱ्या माणसांमध्ये बुजल्यासारखं होत होतं. इथे सगळंच वेगळं होतं. आजी बाबाला काहीतरी बापू म्हणून हाक मारत होती, आईला सगळे राणी म्हणत होते. मिकनला मिक्या, मिकू अशी कायकाय नावाने हाका मारल्या जात होत्या, सारखे सारखे गालगुच्चे घेतले जात होते, मामाचा त्याला कधीही पकडून "तुला कोण आवडतं?" विचारण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. त्याला बाहेर जायचा कंटाळा आला, पण त्याने कान टवकारले.

त्याच्या कानावर आईचा आवाज येत होता.

"श्रीधर, अरे किती मोठी झाली ही! मिकनपेक्षा एक वर्ष मोठी, नाही का?"

मग मात्र मिकनचं कुतूहल त्याला एका जागेवर बसू देईना. तो हातात पुस्तक घेऊनच बाहेर आला तेव्हा आई म्हणाली.

"मिकन्, ही कुसुम."

कुसुम?? मिकनला एकदम हसूच फुटलं. कुसुमसारखा एकच शब्द त्याला आठवला तो म्हणजे ढिश्शूम.

त्याच्या समोर एक फ्रॉक घाललेली, कुरळ्या केसांची मुलगी उभी होती. तिचे केस इतके कुरळे होते, इतके कुरळे होते की तिच्या डोक्यावर स्प्रिंगांचं जंगल माजल्यासारखं दिसत होतं. तिचे डोळे बाहुल्यांचे डोळे कसे मोठेमोठे असतात तसे बटाट्यासारखे, कायमस्वरूपी विस्फारल्यासारखे दिसत होते. तिच्या हातापायाला माती होती आणि तिने पाठी लपवलेल्या मुठींमध्ये काहीतरी लपवलं होतं. इतका सारा वेळ ती तिच्या विस्फारलेल्या डोळ्यांनी मिकनकडे टकटका पाहात होती.

"कुसुम, अगं जा, दे त्याला तू काय आणलयंस ते."

ती कुसुम नामक मुलगी मुठी पुढे करून मिकनजवळ आली आणि मिकनच्या हातांची आपसूक ओंजळ झाली.

कुसुमने त्याच्या ओंजळीत टकटकीत हिरव्या रंगाची गोलगोल फळं ओतली.

"आवळे म्हणतात त्याला मिकन्. बघ एक खाऊन."

राणीचं आवडतं फळ हो! - इति आजी.

मिकन् जरा संशयानेच त्या फळाकडे पाहात होता, त्याचा वास घेऊन पाहात होता. पण आईला आवडतं म्हटल्यानंतर त्याचा संशय फिटला आणि त्याने पुटकन एक गरगरीत आवळा तोंडात टाकला.

पहिल्यांदा त्याला काहीच चव जाणवली नाही पण काही सेकंदांतच झण्णsss करून ती आंबट-तुरट चव त्याच्या जिभेवर पसरली आणि कपाळ आक्रसून, मुठी वळून तोंड आंबट करून कचकच आवळा खाणाऱ्या मिकनकडे पाहून कुसुमसकट सगळेच हसले.


--


आवळे, आवळे, आवळेsssss

ती आवळ्याची चव काही मिकनची पाठ सोडेना. कुसुमने दिलेले सगळे आवळे मटकमटक करत संपवूनही त्याचं समाधान झालं नव्हतं. बाहेर कुसुम असेल तर तिच्याकडेच आणखी मागू म्हणून तो बाहेर ओसरीवर आला आणि त्याला घराच्या गेटजवळच पोपटी, हिरव्या-पिवळ्या फळांचा खच पडलेला दिसला. त्याच्या जीभेला पाणी सुटलं.

"काय मिकन्, काय हवंय?"

"मामा, तो आवळा आहे ना?"

"हो. ताईचा मुलगा शोभतोस खरा. जेवणासारखी आवळे खाते ती. जा, उचलून आण ते."

मिकन् आनंदातच पुढे सरसावला पण, मध्येच कच्चकन ब्रेक लागल्यासारखा थांबला. अंगणातली जमीन ओली होती आणि तिच्यातून वेगळाच वास येत होता.

मिकनने जरा संशयानेच पाण्यात पाय बुडवून पाहावा तसा त्या जमिनीवर अलगद पाय टेकून पाहीला तर त्याच्या पायाला काहीतरी ओलं ओलं लागलं. मिकनला एकदम कसंसच झालं. तो ओसरीतल्या खांबाला टेकून बसला आणि हाताने पाय नाकाजवळ आणून त्याचा वास घेतला.

"मिकन, तुला माहितीये ते काये ते?"

नाक आक्रसून ओठ काढून आधीच रडायच्या तयारीत असलेल्या मिकनने त्याच्याकडे पाहिलं.

"शेण आहे ते. गाईची पॉट्टी."

मामा सिंदबादच्या गोष्टीतल्या राक्षसासारखा गडागडा हसला आणि मिकनने हात-पाय झाडत जोरात भोकाड पसरलं.


--


मिकनला शांत करायला आईला बराच वेळ लागला.

मिकनचं मुसमुसणं अखेरीस थांबलं तेव्हा आई त्याला कडेवर घेऊन बाहेर ओसरीवर आली. बाहेरची जमीन पाहून मिकनला पुन्हा एकदा रडण्याचा उमाळा आला.

"मिकन्, श्शू, उगीच रडायचं नाही. काये त्यात रडण्यासारखं?"

"ऊंss"

"हे बघ, आपण दोघे चालून पाहूयात त्या जमिनीवरून, चालेल?"

मिकनने नाही, नाही करत जोरजोरात मान हलवली.

"बरं मग मी चालते, तू नुसता बघ, मग तर झालं."

मिकन् काहीच बोलला नाही.

आईने अंगणातल्या जमिनीवर पाऊल टाकलं आणि मिकनने शहारत झडझडून अंग हलवलं.

"इथे बघ मिकन्, किती थंड आहे ही जमीन. किती छान वाटतंय बघ."

मिकन् मख्ख.

"मी तुला उचलून घेते, तू वरून बघ जमीन, चालेल?"

मिकनची मुद्रा जरा संशयाचीच राहिली, पण आई सांगतेय तर करून पाहू हाही विचार होता.

आईने मिकनला उचलून घेतलं आणि ती अंगणात फेऱ्या घालायला लागली.

"ताई, काय करतेस अगं? दे ठेवून त्याला खाली. सवय नाहिये त्याला म्हणून घाबरतोय तो इतकंच."

आईने त्याच्याकडे डोळे वटारून पाहिलं आणि मामा गप्प बसला.

थोडा वेळ फेऱ्या मारल्यानंतर मिकन आईच्या खांद्यावर सुस्तावला. त्याचे डोळे गपागप मिटायला लागले. आई मिकनला म्हणाली,

"मिकन्, उतरतोस का? पाठ दुखली."

मिकन् खाली उतरेपर्यंत तो ती शेणाची जमीन विसरलाही होता, पण, त्याच्या पायाला काही सेकंदच त्या रवाळ जमिनीचा स्पर्श झाला आणि मिकनने पाय झटकन वर उचलून घेतले.

तेवढ्यात ओसरीवर आलेल्या बाबाला पाय वर करून आईच्या हाताला लोंबकळणारा मिकन् दिसला आणि बाबाने कपाळावर हात मारून घेतला.


--


आवळे, आ व ळे, आवळेss.

मिकनला दुसरं काही सुचतच नव्हतं. त्याला त्याच्या डोळ्यांसमोर आवळ्यांनी लगडलेलं झाड दिसत होतं, पण तिथवर जायचं म्हणजे ते शेणाचं अंगण ओलांडायला लागणार होतं. त्याला चप्पल घालून जाता आलं असतं पण आईने त्याला स्पष्टच सांगीतलं होतं.

मिकन्, नाही त्या गोष्टींची भीती वाटून चालणार नाही. चप्पल पण तूच आणायचीस आणि आवळे हवे तर तेही तूच आणायचेस, समजलं?

मिकन् एकदम हिरसुमला आणि बाहेर अंगणात येऊन एकटाच बसला. कोणी त्याची समजूत काढायला आलं नाही तेव्हा तर त्याला एकदमच वाईट वाटलं.

तितक्यात त्याला जाणवलं की ओसरीवर तो एकटाच नाही. त्याच्या शेजारीच खांबाच्या पलीकडे कोणीतरी बसलं होतं. त्याने डोळे बारीक करून पाहिलं तर ती कुसुम होती. अंधारातही दिसणाऱ्या तिच्या केसांच्या जंगलावरून मिकनला ते कळलं.

कुसुम त्याच्या शेजारी येऊन बसली आणि तिने मिकनच्या हातात एक बाटली दिली.

मिकनने बाटली डोळ्यांच्या जवळ नेऊन पाहिली, उलटी-पालटी करून पाहिली, कानाजवळ नेऊन हलवून पाहिली, पण त्यात काही नव्हतं. तो कंटाळून बाटली कुसुमकडे परत देणार इतक्यात त्याला ते दिसलं.

त्या बाटलीत एक प्रकाशाचा बिंदू दिसायला लागला होता.

मिकनने बाटली पुन्हा निरखून पाहिली आणि एक, दोन, तीन, चार असं करत वीसेक प्रकाशाचे बिंदू त्यात दिसायला लागले.

मिकन् एकदम हरखला.

काजवे. कुसुम म्हणाली.

काजवे.. मिकन् स्वत:शीच म्हणाला.

इतक्यात मिकनची नजर वर गेली आणि त्याचं तोंड उघडं ते उघडंच राहिलं.

त्याच्या समोर ते प्रकाशाचे अनेक बिंदू हवेत तरंगत होते, कुठेकुठे एकाच जागी असल्यासारखे वाटत होते. अंगणातल्या झाडांवर, मामाच्या गाडीवर, पाळण्यावर सगळीकडे ते टिमटिमत होते. मिकनने खाली पाहिलं तर तो काजवा नामक प्रकाशाचा बिंदू त्याच्या पायावरही होता.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मिकनला त्याची अजिबात भीती वाटली नाही.

कुसुमने ती बाटली उघडून मिकनच्या हातात दिली आणि त्याला हात धरून उभं केलं. काय करायचं हे मिकनला सांगायची गरज भासली नाही. तो आणि कुसुम हात धरून काजव्यांना बाटलीत आणत राहिले आणि बाटलीतला प्रकाश वाढत गेला. सरतेशेवटी त्या बाटलीत इतके काजवे झाले की ती बाटलीच एका भल्यामोठ्या टॉर्चसारखी झगमगायला लागली. काजवे गोळा करायच्या नादात कधीतरी कुसुमचा हात सुटला होता, पण मिकनला त्याचं भान नव्हतं. त्या बाटलीच्या आकाराच्या प्रकाशाकडे मन भरेस्तोवर पाहिल्यानंतर केव्हातरी मिकनला थंडी वाजायला लागली तेव्हा त्याला कुसुम त्याच्या शेजारी नाही याचं भान आलं आणि आपण कुठे आहेत याचंही.

तो अंगणाच्या मधोमध उभा होता.

पण, हातात ती काजव्यांची बॅटरी घेऊन उभा असताला त्याला का कोणास ठाऊक, त्या जमिनीचं विशेष काही वाटलं नाही. त्याने पायाचे तळवे चाळवले आणि जमिनीची ऊब त्याच्या तळव्यात शिरली. त्याला एकदम पायपर असल्यासारखं वाटलं. पाण्याला प्रचंड घाबरणारं ते सॅंडपायपर पक्ष्याचं पिल्लू आपल्या भीतीवर कसं मात करतं हे आईने मिकनला कितीतरा वेळा दाखवलं होतं. आईची आठवण येऊन त्याला एकदम छान, मऊमऊ वाटलं. खाली पाहात ती ऊबदार, रवाळ जमीन पायाने अनुभवत तो किती वेळ उभा होता कोण जाणे! अचानक त्याच्या खांद्यावर टकटक झाली.

हातात त्याच्या चपला घेऊन कुसुम उभी होती.

मिकनने एकवार कुसुमकडे पाहिलं, एकवार त्या चपलांकडे पाहिलं आणि मान हलवली.

आणि मग तो एकदम हसला.

त्याला हसताना पाहून कुसुमही हसली.

तिने मिकनच्या चपला खाली ठेवल्या, पुन्हा एकदा मिकनचा हात धरला आणि तो दोघे पुम्हा एकदा अंगणात काजवे गोळा करण्यात गढले.

किलकिल्या दारातून हे सर्व पाहणाऱ्या आईने गालातल्या गालात हसत दार उघडलं आणि मिकनला जेवणासाठी हाक मारली.

--

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मिकनने आईसाठी आपली छोटी ओंजळ भरून आवळे आणले, तेव्हा आई मिकनसमोर पाण्याची बाटली धरून म्हणाली,

"चला पायपरराव, ताजी फळं खा आणि या बाटलीतलं गोड पाणी प्या."

डोळे मिचकत, नाक आक्रसत ती रसाळ फळं खाताला मिकनला न राहवून वाटलं की,

आईला सगळ्ळंच्या सगळं कसं कळतं?


--


याआधीचे: मिकन् | मिकन् आणि गुऱ्या

ससुरा...!

"अगला स्टेशन कुतुब मिनार. दरवाजा बायी तरफ खुलेगा."

वेण्डी मेट्रोतल्या खास स्त्रियांसाठी असलेल्या २-सीटर जागेसमोर बारला टेकून कुठेतरी वर पाहात उभी होती. दाराच्या वरच येलो लाईनचा संपूर्ण मार्ग दाखवणारा नकाशा होता आणि त्यावरुन एक मुंगी चालत होती, सिकंदरपूरला मेट्रोमध्ये चढल्यापासून तिच्याकडेच लक्ष होतं वेण्डीचं. गाडी थांबली तशी ती मुंगीही थांबली, तिने अबाऊट टर्न केला आणि मिशा फेंदारुन अख्खा एक क्षण वेण्डीकडे पाहिलं. तिच्या लोंबणा-या लंबुळक्या अॅंटेनांपैकी एक जरा लहानच होती. वेण्डीने तिला नाव दिलं- टोरी अमॉस. वेण्डीला दूरचं दिसतं, हलक्यातला हलका आवाज, कुजबूजही ऐकू येते, पण, वेण्डी स्पायडरमॅन नाही, आणि व्हॅंपायर तर मुळीच नाही.

दार आपो‌आप उघडलं. गर्दीचा एक पुंजका तरंगत बाहेर गेला. जितकी माणसं बाहेर गेली तितकीच माणसं आत आली. जी माणसं बाहेर गेली ती पुन्हा आत आली असं झाली नाही, तरी त्या मेट्रोमध्ये काही बदललंय असं वाटलं नाही. वेण्डीला वाटलं की कुतुब मिनार, इतकंच काय हौज खास नामक स्टेशन देखील आहे याचा साक्षात्कार आपल्या तिशीत व्हावा याला काय म्हणावं? वेण्डीला ही माहिती असायला हवी होती की नको होती? शेरलॉकला पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे देखील माहित नव्हतं, पण तो शेरलॉक आहे. वेण्डी शेरलॉक देखील नाही.

मी जसं टोरीकडे चौकस नजरेने पाहतेय तशी तीही आपल्याकडे ’कोण हा चमत्कारीक प्राणी’ म्हणून बघत असेल का? आपण फार गंमतीदार विचार करतो असं वाटलं वेण्डीला. मग तिने मोठया कष्टाने टोरीवरचे विचार काढून घेतले.

मेट्रोचं आपोआप बंद झालं आणि तो अजगर पुन्हा एकदा हलायला लागला. तिने आजूबाजूला नजर टाकली. कोणाचंही कोणाकडे लक्ष नव्हतं. गजबज, गोंधळ खूप होता, पण ते नुस्तंच माशा घोंघावताना जो अर्थहीन, डोक्यात तिडीक जाणारा घुमघुम आवाज होतो तसा होता. त्याला नाद नव्हता, त्याला सप्तकं नव्हती, इतकंच काय त्याला चढ-उतारही नव्हते. व्हाईट नॉईझसारखा तो आवाज वेण्डीच्या कानात गच्च बसला होता. पाहावा तो माणूस मोबाईलमध्ये डोकं खुपसून बसला होता किंवा कुठेतरी शून्यात नजर लावून बसला होता.

वेण्डीने टोरीकडे पाहिलं तेव्हा टोरी समयपूर बादलीला पोहोचूनन पुन्हा डाऊन यायला निघाली होती.

टोरी गुडगावच्या दिशेने चालली होती आणि वेण्डी गुडगावकडून दिल्लीकडे येत होती.

--

आधी वेण्डीला वाटायचं की शहरं तीच असतात, फक्त आपला पर्स्पेक्टीव्ह बदलतो.

घरं, त्यांची काळोखी माजघरं, घरातून येणारे टीव्हीचे आवाज, धुळमटलेल्या गच्च्या,अंगणातली तुळशी वृंदावनं, गोठ्यातली गुरं, गुरांची अंगकाठी, रस्त्याच्या बाजूने लावलेली झाडं, लोकांचे डोळे, त्यांच्या डोळ्यांतले दिवे, रात्री-दिवसा रस्त्यावरील वर्दळ  यावरुन शहराची ओळख ठरत असते. काहीतरी वजा होत असतं तेव्हा कशाचीतरी भर पडतच असते. रेंगाळलेले उच्छवास, वेण्यांचे वास, अपरिचित भाषेतली उत्साही बडबड, घराकडे जाणारी, घराकडून येणारी, घरापासून तुटलेली अनेक माणसं. तसं पाहायला गेलो तर आपण एकटे कधीच नसतो.

पण, गेले पाच दिवस तिला दिसलेलं गुडगाव पाहून ती चक्रावली होती, वैतागली होती आणि त्यानंतर अक्षरश: रडकुंडीला आली होती. शहर कसं असावं याबद्दलच्या वेण्डीच्या सर्व प्राथमिक कल्पनांना छेद देणारं ते शहर होतं. रस्त्यावर तिला आई-बाबाचा हात धरुन मजेत चालणारं एकही मूल दिसलं नाही की पंधरा-सोळा वर्षांची मुलं-मुली दिसली नाहीत.दिसली ती सर्व पोटापाण्याकरता गुडगावमध्ये येऊन राहणारी, पाच दिवस मान मोडून काम करणारी आणि शुक्रवारी रात्री थॅंक गॉड इट्स फ्रायडे म्हणजे टीजीआयएफ साजरा करत, दारू ढोसून लास होणारी तरूणाई!

रस्त्यावर एकही टपरी नाही, किराणा मालाचं दुकान नाही. छोट्यातली छोटी वस्तू घ्यायची असेल तरी तंगडतोड करत मॉलमध्ये जायचं. दारूची दुकानं मात्र नाक्या-नाक्यावर. वेण्डी राहात होती त्या डीएलएफ-३ भागापासून अॅंबियन्स नावाचा एक मॉल अवघ्या १ किलोमीटरवर होता, पण तिथे पोहोचेपर्यंत तिला मोलसरी ऍव्हेन्यू म्हणून एक रॅपिड मेट्रोचं स्टेशन लागायचं आणि त्यानंतर NH ४८. त्या रस्त्यावर जिथे पाहावं तिथे, वेळ कोणतीही असू देत जांभया देणारे, पारोसे, पचापच थुंकणारे ड्रायव्हर आणि रांगेने उभ्या असलेल्या टॅक्स्या पाहून तिचा उत्साहच गळून जायचा.
रस्त्यावर छोटं मूल नाही. कुटुंबं नाहीत. बागा नाहीत. विशीच्या खालची मुलं-मुलीच नाही. मेडिकलची, खेळण्यांची, कपड्यांची दुकानं नाहीत. एखाद्या शहरातली जिवंत सळसळ इथे नाहीच.

वड-पिंपळ नाहीत, आहेत ती सगळी आखूड, शोभेची झाडं, नाहीतर काटेकोरपणे कापून काढलेल्या लॉन्स. वेण्डीच्या गावात एक पुराणवड आहे. कल्पनाही करता येणार नाही इतकी वर्षं ऊन-पाऊस अंगावर झेलत विस्तारलेला तो अवाढव्य वड पाहून वेण्डीला उगाचच आधार असल्यागत वाटतं, एक नवी उभारी आल्यासारखी वाटते. या शहरात मात्र आधार वाटावा, आपली वाटावी, जिला धरून दिवसच्या दिवस काढू शकू अशी गोष्टच नाही. या शहरात आल्यापासूनच वेण्डीला हातात एक काठी देऊन बारीक दोरावर चालायला लावल्यागत वाटत होतं.

ती एका कंपनीत जाऊन आली. त्या कंपनीत किमान २०,००० लोक काम करतात, आणि त्यांचं सरासरी वय ३४-३५ आहे, पण त्यातला एकही लक्षात राहिला/राहिली नाही.
एव्हढी माणसं जातात आपल्या बाजूने- पण एकाचाही चेहरा धड आठवत नाही.
इतकी झाडं मागे टाकतो. कुठली होती ती? काहीच पत्ता नाही.
दिवसभर सगळ्यांच्या संभाषणातले तुकडे आदळत असतात अंगावर, पण त्यातलं काहीही डोक्यात नोंदलं जात नाही.
ड्रायव्हर तेजपाल ५ दिवस गुडगावमध्ये गाडी चालवून गावच्या ओढीने राजस्थानला पळतो आणि सोमवारी परततो तेव्हा रडवेला झालेला असतो.
संध्याकाळी सहाला काम संपवून हॉटेलवर परतायचं असतं तेव्हा वेण्डीला होपलेस, असहाय्य वाटतं
ते शहर तुमच्यातला सगळा जीवनरस शोषून घेतं.अगदी काही दिवसांच्या आतच! डिमेण्टर आपल्या सर्व आनंदी आठवणी शोषून घेतील तसं.

ट्रॅफिक तर सगळ्या शहरांमध्ये असतं. वेण्डीच्या मुंबईतलं ट्रॅफिक तर कुप्रसिद्धच. पण, तिथे कधी अडकून पडलोय अशी भावना होत नाही. आपण पुढे जातच राहणार आहोत असा विश्वास असतो तिथे. पण, गुडगावच्या ट्रॅफिकमध्ये मात्र इनर्शियाची अगदी लख्ख जाणवेल अशी भावना होते. आपण आता इथेच अडकून पडणार आहोत, आत पुढे जाणं होणारच नाही असं काहीतरी येडटाक डेस्परेशन आल्यासारखं होतं. एसी गाडीतही जीव कोंदतो आणि खिडक्या उघडल्या की घुसमटतो. इकडे आड, तिकडे विहिर.. काय करावं?

धुळीचा तो प्रचंड खकाणा, सर्वत्र बंजर, ओसाडीचं वातावरण, सकाळचं चावणारं, टुपणारं विचित्र ऊन, त्या एकंदर ओसाडीला अर्वाच्य शिवी हाणत अश्लील उभ्या असलेल्या त्या गगनचुंबी इमारती, प्रचंड मोठ्या कॅफेटेरियामध्ये ताटामध्ये अन्नाचा डोंगर रचून तो अधाशागत चिवडणारी मुलं-मुली, रोजच्या रोज फुकट जाणारं किलोवारी अन्न, अर्थहीन, हेतूशून्य, तुपट सुबत्ता, मॉलमध्ये दररोज संध्याकाळी उधळला जाणारा अमाप पैसा..

अशा असंख्य छोट्या छोट्या गोष्टींनी गुडगाव मनातून उतरत गेलं. शेवटी शेवटी तर वेण्डीला गुडगावची इतकी शिसारी आली की शनिवारी सकाळी ८च्या मेट्रोने वेण्डी दिल्लीकडे यायला निघाली होती.
.
.
.
.
"अगला स्टेशन राजीव चौक. दरवाजा दायी तरफ खुलेगा."

गर्दीच्या एका पुंजक्याचा भाग होऊन वेण्डी राजीव चौक नामक स्टेशनवर उतरली. कायम गर्दीने लसलसणारं रेल्वे स्टेशन.
हवा उष्ण होती, प्लॅटफॉर्म उष्ण होता,  लोकं उष्ण होती, नजरा उष्ण आणि त्यांचे श्वासही.
ती दुपार-ती वेळ नेहमीप्रमाणेच तिच्या अंगात घुसली आणि ती त्या लोंढ्यावर स्वार होऊन स्टेशनच्या बाहेर यायला निघाली.

---

"अगला स्टेशन कुतुब मिनार. दरवाजा बायी तरफ खुलेगा."

पुन्हा एकदा कुतुब मिनार.

राजीव चौकला धावत पळत वेण्डी मेट्रोमध्ये चढली तेव्हा ती मेट्रो हूडा सिटी सेंटरलाच जाईल असा वेडगळ विश्वास तिला वाटत होता, पण तो साफ खोटा ठरला. मुंबईसारख्या इथेही येडपटासारख्या मधल्याच कुठल्यातरी स्टेशनपर्यंत जाणा-या गाड्या होत्या. आता काय करणार, साकेतला उतरू म्हणून ती तिथेच पेंढा भरलेल्या पांडासारखी बसून राहिली. गाडी कुतुब मिनारवरून पुन्हा एकदा आल्या दिशेने निघाली आणि तितक्यात एक बुटकी, ठेंगणीठुसकी मुलगी तिला हाय करत घाईघाईने तिच्या दिशेने येताना दिसली.

पहिल्यांदा वेण्डीला वाटलं की आपल्याला भास होतोय. कारण, आतापर्यंतच्या प्रवासात कोणी तिच्याशी आपणाहून बोललं नव्हतं किंवा उगीचच स्टेशन येईपर्यंत गप्पा मारल्या असं झालं नव्हतं.

ती मुलगी तिच्या बाजूला येऊन बसली आणि वेण्डीला कळलं की ती देखील वेण्डीसारखीच हूडा सिटी सेंटरला जायचं म्हणून गाडीत चढली होती. इव्हलिन तिचं नाव. कलकत्त्याहून आलेली. नोकरीच्या निमित्ताने हैद्राबाद-पुणे करत गुडगावला यायला लागलेली, सैराटचं ’झिंगाट’ गाणं मोडक्या मराठीत बोलता येणारी, गुडगावचा मनोमन प्रचंड तिरस्कार करणारी. I won't deny that this city gives me a livelihood, but that doesn't mean I have to like it असं मॅटर-ऑफ-फॅक्टली सांगणारी.

साकेतला दोघींनी गाडी बदलली. आधीच त्या भरपूर माणसं कोंबून भरलेली आणि त्यात भर म्हणून प्रत्येक स्टेशनवर माणसंच माणसं त्यांच्यावर चाल करुन येत होती. काळी, गोरी, उंच, बुटकी, क्रूर, मायाळू, मतलबी, हेकणी, फ़ेंगाडी, देखणी.
या सगळ्या गर्दीत तिला त्या दोघींच्या भोवती पातळ मेम्ब्रेनचे बुडबुडे असल्यासारखे वाटले. माणसं त्यांच्यावरुन वाहतायेत खरी, पण त्यांना या दोघींची काही पडलेली नाहीये आणि ना त्या दोघींना त्यांची. गप्पा रंगल्या, गुडगावला यथेच्छ शिव्या घालून झाल्या, मग अचानक सीन समूळ बदलतो तसं झालं. आपण गुडगावमध्ये आहोत याचा वेण्डीला विसर पडला.

पण, तो आनंद फार काळ टिकला नाही. लवकरच वेण्डीचं स्टेशन आलं. वेण्डीचा पाय निघत नव्हता आणि इव्हलिनचा चेहरा उतरलेला होता; पण, उतरायला हवंच होतं. वेण्डी इव्हलिनचा निरोप घेऊन गाडीतून उतरली आणि त्या निर्मनुष्य स्टेशनवर एकट्यानेच उभं असताना तिला फुटून फुटून  रडावंसं वाटलं. आपल्याला रडू का येतंय याची कणभरही कल्पना तिला अर्थातच नव्हती, पण ती रडणार नव्हती. दुस-यांसमोर असलं काही करायची सवय नव्हतीच तिला. तिने चिमटीत कपाळ दाबून ठेवलं आणि कपाळ खसखसून घासलं, सगळे विचार पुसले जातील समहा‌ऊ या अपेक्षेत. मग तिला वाटलं की गेल्या सहा-सात दिवसांमध्ये आलेल्या अनुभवांपेक्षा हे  नक्कीच वेगळं होतं. पण नेमकं कसं?  एखाद्या वस्तूकडून येणारे प्रकाशकिरण नेगेटिव्हवर कसे उमटतात पुराव्यादाखल, तसंच त्या एका तासाने तिच्या मनावर एक कायमची खूण उमटवून ठेवली होती.
आणि मग काही ऐका-बोलण्याची, विचार करण्याची, आत चाललेल्या ठसठशीचा मागोवा घेण्याची गरज संपली. काहीतरी निसटून चालल्याची अस्वस्थता संपली.
एक साधं सरळ जिवंत सत्य सापडावं तसं वाटलं तिला.

कधीकधी पूर्णत्वाची भावना नकोच असते अगदी पण काहीही नसण्याची, आपल्या आतआत काहीही न हलल्याची भावना नको असते.
आज नेमकं तेच वेगळं होतं.

वेण्डीने मग एक खोल खोल श्वास घेतला आणि उगाचच स्टेशनच्या बाहेर पसरलेल्या गुडगावकडे पाहून म्हटलं, "कोई नही, ये तो ससुरा गुडगाव है. यहां यही होना है"